Adán Civera, Marisol

Titulada en idiomes Universitat d’Oxford i Cambridge
Directora del departament d’Idiomes d’INSA