Serra Ochoa, Álex

Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB)
Màster en Direcció Econòmic-financera (CEF)
Director Financer de YASKAWA IBÈRICA, S.L.