Carrera Superior en Marketing Digital y Social Media

INSA ofereix els Estudis Superior en Marketing Digital & Social Media degut a la gran demanda que existeix d’aquests perfils en el teixit empresarial.

La gran quantitat d’informació que reben els usuaris, la que es genera a les empreses i la informació de la disposem del flux i perfils dels usuaris, fa necessari disposar d’especialistes capaços de fer arribar el missatge desitjat pel canal més convenient al client final.

Actualment no existeixen uns estudis tan amplis en aquests àmbits, ja que des de fa poc es considerava una especialització. En aquest sentit, són les mateixes empreses les quals demanden perfils joves, ja siguin nascuts en l’era digital, capaços d’entendre i moure’s per la xarxa de forma àgil, formats en Comunicació i entorn digitals.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos

L’objectiu dels Estudis de Marketing Digital & Social Media és formar a Professionals que sàpiguen desenvolupar Estratègies i Accions de Marketing i Comunicació aplicades a l’actual Entorn Digital.

Per això l’alumne ha de saber integrar els coneixements d’Empresa, Marketing, Publicitat, Comunicació, Disseny, Noves tecnologies i xarxes Socials, de manera que pugui afrontar qualsevol mena de Projecte Digital.

Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats, específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Comunicació digital i el Marketing en mitjans digitals.

Els alumnes poden provenir de Batxillerat o de Cicles de Formació Professionals o persones que estiguin en el món laboral però vulguin obtenir la formació adequada per el desenvolupament de funcions d’aquests àmbits.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió, per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre altres, són:

 • Agencies de publicitat
 • Start-up’s
 • Departaments de Marketing general
 • Departaments de Marketing digital
 • Centrals de mitjans
 • Direcció d’empreses
 • Disseny gràfic publicitari
 • Disseny de pàgines Web
 • Departaments de comunicació
 • Consultories de comunicació

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període del Màster.

Programa

El programa del curs abraçarà els següents blocs per any:

1er Curs

 • Unió Europea
 • Edició d’Imatge Digital (Photoshop)
 • Coaching i PNL
 • Introducció a les Relacions Públiques
 • Marketing Conceptual
 • Estratègies de Marketing I
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Eines informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Introducció i Aplicació per Entorns Digitals
 • Distribució Comercial I
 • Taller Creatiu
 • Economia Mundial
 • Introducció als Recursos Humans
 • Eines de Desenvolupament Professional i Personal

2on Curs

 • Comptabilitat I
 • Animació de Continguts Interactius (Flash)
 • International Marketing I
 • Edició de Video (Premiere)
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Organització dels Recursos Humans
 • Coaching i PNL II
 • Campanyes de Relacions Públiques
 • Eines pel Desenvolupament Professional i Personal II
 • Estadística Aplicada
 • English/Business
 • Aplicacions per Entorns Digitals II
 • Investigació i Innovació
 • Trade Marketing
 • Dret de la Comunicació
 • Direcció Comercial
 • Estratègies de Marketing II
 • Disseny i Maquetació Gràfica (InDesign)

3er Curs

 • Marketing Intelligence
 • Pla de Marketing i Pla de Marketing Digital
 • Producció i Gestió de Continguts per Entorn Digitals
 • Aspectes Legals del Business Plan
 • Mobile Marketing
 • Tècniques de venta
 • Campanyes de Comunicació
 • Disseny Gràfic per Web (Fireworks)
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació III
 • Coaching i PNL III
 • International Marketing
 • Trade Marketing i Merchandising
 • Finances Aplicades al Business Plan
 • Eines pel Desenvolupament professional i Personal III
 • English/Business
 • Marketing Especialitzat
 • Business Plan

4rt Curs (Màster a escollir)

 • Màster en Social Media & Community Manager
 • Màster en Marketing Digital i Constumer Service
Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació del programa està basat en l’avaluació continua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a classes i/o examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada una de les assignatures de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Marketing Digital & Social Media i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.