Carrera Superior en Marketing Digital y Social Media

INSA ofereix els Estudis Superior en Marketing Digital & Social Media degut a la gran demanda que existeix d’aquests perfils en el teixit empresarial.

La gran quantitat d’informació que reben els usuaris, la que es genera a les empreses i la informació de la disposem del flux i perfils dels usuaris, fa necessari disposar d’especialistes capaços de fer arribar el missatge desitjat pel canal més convenient al client final.

Actualment no existeixen uns estudis tan amplis en aquests àmbits, ja que des de fa poc es considerava una especialització. En aquest sentit, són les mateixes empreses les quals demanden perfils joves, ja siguin nascuts en l’era digital, capaços d’entendre i moure’s per la xarxa de forma àgil, formats en Comunicació i entorn digitals.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos

L’objectiu dels Estudis de Marketing Digital & Social Media és formar a Professionals que sàpiguen desenvolupar Estratègies i Accions de Marketing i Comunicació aplicades a l’actual Entorn Digital.

Per això l’alumne ha de saber integrar els coneixements d’Empresa, Marketing, Publicitat, Comunicació, Disseny, Noves tecnologies i xarxes Socials, de manera que pugui afrontar qualsevol mena de Projecte Digital.

Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats, específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Comunicació digital i el Marketing en mitjans digitals.

Els alumnes poden provenir de Batxillerat o de Cicles de Formació Professionals o persones que estiguin en el món laboral però vulguin obtenir la formació adequada per el desenvolupament de funcions d’aquests àmbits.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió, per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre altres, són:

 • Agencies de publicitat
 • Start-up’s
 • Departaments de Marketing general
 • Departaments de Marketing digital
 • Centrals de mitjans
 • Direcció d’empreses
 • Disseny gràfic publicitari
 • Disseny de pàgines Web
 • Departaments de comunicació
 • Consultories de comunicació

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període del Màster.

Programa

El programa del curso abarcará los siguientes bloques por año:

1er Curso

 • Edición de Imagen Digital (Photoshop)
 • Coaching y PNL I
 • Introducción a las Relaciones Públicas
 • Marketing Conceptual
 • Estrategias de Marketing I
 • Técnicas Actorales para la Comunicación I
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial
 • Introducción  y Aplicaciones para Entornos Digitales
 • Taller Creativo
 • Introducción a los Recursos Humanos
 • Herramientas de Desarrollo Profesional y Personal
 • English/Business
 • Relaciones Públicas y Organización de eventos
 • Proyecto transversal

2º Curso

 • Diseño e Ilustración Digital (Illustrator)
 • International Marketing I
 • Dirección de Arte
 • Técnicas Actorales para la Comunicación II
 • Organización de los Recursos Humanos
 • Edición de Vídeo (Premiere)
 • Coaching y PNL II
 • Campañas de Relaciones Públicas
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial
 • Herramientas de Desarrollo Profesional y Personal II
 • Data Analysis
 • English /Business
 • Marketing Digital y Social Media
 • Investigación e Innovación
 • Animación de contenidos interactivos
 • Trade Marketing
 • Derecho de la Comunicación
 • Creación y Edición de Contenidos web
 • Estrategias de Marketing II
 • Diseño y Maquetación Gráfica (InDesign)
 • Proyecto Transversal

3er Curso

 • Plan de Marketing y Plan de Marketing Digital
 • Aspectos Legales del Business Plan
 • Campañas de Comunicación
 • Coaching y PNL III
 • International Marketing II
 • Trade Marketing II y Merchandising
 • Comtabilidad y Finanzas Aplicadas al Business Plan
 • Creatividad aplicada
 • Herramientas para el Desarrollo Profesional y Personal II
 • English / Business
 • Marketing Directo
 • Marketing Relacional
 • Business Plan

4to Curso 

 • Master (obligatorio)

Este programa está sujeto cambios ya que se actualiza cada año bajo criterios académicos y del mercado laboral.

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació del programa està basat en l’avaluació continua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a classes i/o examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada una de les assignatures de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Marketing Digital & Social Media i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.