Empreses

A INSA destaquem per dotar els nostres programes formatius d’una perspectiva actual i un enfocament cap al món laboral a través d’un pla d’estudis molt pràctic i real i amb PROFESSIONALS que formen PROFESSIONALS.

L’estreta relació que mantenim amb el món empresarial per al disseny i desenvolupament de programes formatius es trasllada també a l’oferta de serveis destinats a empreses que ajuden a la seva millora institucional i al desenvolupament i formació del seu capital humà com a principal actiu. A INSA trobaràs els següents serveis destinats a empreses i institucions: “Formació in Company“, ”Programes Formatius Nostres“ i “Borsa de Treball i Pràctiques“. A continuació trobaràs el detall de cada un d’aquests serveis. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho mitjançant els mails que s’indiquen en cada apartat o omplint el formulari.

A INSA apostem per una formació que doni resposta directa a les necessitats de les empreses, una formació pràctica i actualitzada segons les circumstàncies del mercat i les pròpies circumstàncies de l’empresa o institució. El capital humà com a principal actiu d’una empresa ha de valorar-se, desenvolupar-se, formar-se i actualitzar-se. Per a això INSA ofereix una formació específica per a cada tipus d’empreses segons les seves necessitats, tant en contingut com en durada. La formació en si mateixa ha de tenir un objectiu institucional, cobrir unes necessitats existents i alhora proporcionar elements de millora tant personals com institucionals que permetin a les empreses ser més eficaces i competents.

Dissenyem i impartim formació a mida per a empreses i institucions amb un pla de treball que segueix les següents fases:

1. Detecció de necessitats
Acompanyament, determinació i orientació sobre l’objectiu de la formació, quines necessitats existeixen, així com determinació del públic objectiu i les seves característiques.

2. Disseny del preprograma
Una vegada determinat el per què, a qui i el per a què, el nostre equip dissenya un programa de formació específic per a cada client.

3. Programa definitiu
Conjuntament amb l’empresa, es realitzen els ajustaments necessaris en les característiques de la formació (durada, horari, etc.) que permetin obtenir el resultat esperat.

4. Impartició del programa
Impartim les diferents temàtiques amb professionals d’INSA, donant als programes la perspectiva real i pràctica necessària. Utilitzem la metodologia del cas, casos reals exposats per l’empresa, i role play’s com a guia d’impartició dels diferents blocs.

5. Avaluació i seguiment de la formació
A INSA realitzem un seguiment de l’impacte de la formació impartida, una vegada finalitzada. Continuem mantenint el contacte amb l’empresa.

Si estàs interessat en la nostra formació in company no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través de insa@insabarcelona.com