L’Escola

Business, Marketing & Communication School és una escola de negocis privada amb més de 30 anys d’experiència en el sector de la formació que compte amb PROFESSIONALES QUE FORMEN PROFESSIONALES. El nostre objectiu principal és formar a PROFESSIONALS capaços d’incorporar-se sense dificultats al món laboral, tenint una base sòlida de coneixements pràctics i habilitats que els permetran desenvolupar les seves funciones amb èxit des del primer dia. Per això, el contacte constant amb empreses i les seves necessitats és vital, i ho aconsegueixen a través del seu Claustre Docent i professional, dels serveis que ofereixen a les empreses i a la xarxa d’ex-alumnes.

DSC_0761
DSC_0664
20140123_171658
Imagen-015

LA NOSTRA METODOLOGIA

Totes les titulacions de l’Escola responen a les ofertes de feina que procedeixen del món professional, que exigeix cada vegada més, noves especialitzacions professionals diferents de les tradicionals. El món de l’empresa reclama professionals qualificats en gestió comercial, Marketing, publicitat, relacions públiques i assistents de direcció entre d’altres, amb àmplia formació en coneixements, habilitats i domini de les noves tecnologies.

Pla d’estudis pràctic, rigurós i complet

Els programes acadèmics estan dissenyats sota un plantejament realista i flexible, que s’adapta a les necessitats actuals de la professió superant les rigideses que caracteritzen l’actualitat de molts plans d’estudis.

Atenció personalitzada a l’alumne

L’escola realitza un seguiment personalitzat de la situació i progrés de cada alumne. Per això, l’ensenyança s’imparteix en grups reduïts d’estudiants que compten amb un tutor que atén a l’alumne de forma permanent al llarg del curs acadèmic i l’orienta en els aspectes docents i professionals.

Ensenyança pràctica: Professors Professionals

Per aconseguir la inserció professional de l’alumne, INSA potencia el vessant pràctic de les ensenyances. Per això, el Claustre Docent d’INSA està format per emprenedors i directius en actiu que responen a un perfil molt específic, ja que es té en compte la seva formació acadèmica, la seva experiència professional i les seves aptituds per a la formació.

Accés del alumnes al mercat laboral

Per facilitar als alumnes l’accés al Mercat Laboral i afavorir la seva adaptació a l’entorn empresarial, INSA planteja els següents objectius en els seus Programes:

  • Desenvolupament de les aptituds per a la societat del coneixement
  • Domini de les tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Oferir un entorn d’aprenentatge obert
  • Desenvolupament de l’esperit emprenedor i creatiu d’empresa

El tracte a l’alumnat i la gestió de la qualitat són els eixos principals d’INSA:

  • Orientació al client. Cada alumne és únic
  • Reconeixement de les obligacions de l’organització amb els clients, els treballadors, la junta directiva, els proveïdors i la societat en general.
  • Participació i adjudicació de responsabilitats a les persones i als equips
  • Gestió de procediments
  • Millora contínua
  • Habilitats

HISTÒRIA

INSA es crea el 1984 com a resposta a la necessitat del sector empresarial d’incorporar persones altament formades, com una visió real i pràctica del món laboral.

El bon saber fer dels nostres professors, la flexibilitat dels nostres plans d’estudis, la metodologia pràctica i la col·laboració amb importants institucions i universitat, tant nacionals com internacionals, han fet possible que actualment comptem amb més de 13.000 antics alumnes de 40 nacionalitats diferents. El mercat, així com els avenços polítics, econòmics i tecnològics han fet que cada any INSA actualitzi els seus programes també en els estudis íntegrament en anglès i amb visió internacional.