Procés de matrícula

El procés de matrícula en un programa d’INSA s’inicia una vegada l’alumne ha sol·licitat informació d’un programa concret i ha rebut resposta per part d’INSA. Haurà de seguir els següents passos:

> Inscriu-te
  • Procés d’admissió
  • Inscripció
  • Pagament de la reserva de plaça
  • Enviament de documentació
  • Pagament final
Procés d’admissió

Els interessats a qualsevol programa d’INSA hauran de realitzar un procés d’admissió propi, ja sigui per a Masters o per a Carreres Superiors. Aquest procés d’admissió té com a resultat la comunicació al futur alumne de l’adequació del seu perfil als estudis que ha sol•licitat.

És un procés que no implica cap compromís per part del futur alumne.

 

Inscripció

Una vegada notificat per e-mail o telèfon als candidats la seva acceptació al programa sol•licitat, s’enviarà la fitxa d’inscripció com a primer pas per formalitzar la reserva de plaça.
El nombre de places és limitat i per tant la inscripció es mantindrà oberta fins a completar el nombre de places establert per a cada programa.
Aquesta fitxa d’inscripció pot completar-se i enviar-se per mail directament.

 

Pagament de la reserva de plaça

L’acceptació a un programa i l’enviament de la fitxa d’inscripció NO implica la reserva de plaça automàtica.
Per reservar plaça, s’haurà d’abonar l’import d’aquest concepte.
Una vegada rebut aquest import, INSA donarà per validada aquesta reserva de plaça.
L’assignació de les places per als cursos es realitza per estricte ordre de recepció de l’import de la reserva de plaça.

 

Enviament de documentació

Per completar el procés de matrícula serà necessari que l’alumne ens faci arribar alguns documents que li sol•licitarem per e-mail com per exemple la fotocòpia del DNI o NIE o 2 fotografies actuals.

Pagament final

L’últim pas per ser alumne d’INSA, amb tots els seus drets, és el pagament de l’import restant de matrícula.

Aquest pagament ha de realitzar-se just abans de l’inici del curs, o en el cas de pagament fraccionat, haver lliurat el document específic a aquest efecte abans de l’inici del curs.
Serà en el moment de recepció de l’import o del document quan l’alumne haurà finalitzat el seu procés de matrícula.