Carrera Superior en Publicitat, Relacions Públiques + Marketing

Actualment existeix una gran necessitat de formar a professionals qualificats en les àrees de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Marketing. Aquestes tres àrees formen la Comunicació Empresarial, que és un dels perfils més demandats pel sector professional.

Des d’aquesta perspectiva i amb aquests estudis, INSA capacita als alumnes per dissenyar, establir i desenvolupar estratègies pròpies en el marc de la comunicació de les institucions i empreses, amb l’objectiu de poder analitzar, investigar, planificar i comunicar, utilitzant les diferents tècniques amb les que compta la Publicitat, el Marketing i les Relacions Públiques.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Preparar a professionals en un context de canvi constant
 • Formar a professionals en totes les àrees de gestió amb una visió innovadora
 • Capacitar als estudiants per permetre’ls identificar oportunitats i enfrontar-se amb èxit als reptes del mercat
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats especifiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Comunicació Empresarial, la Publicitat i/o les Relacions Públiques.

Els alumnes poden procedir del Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però que vulguin obtenir formació adequada en el desenvolupament de les funcions en aquest àmbit.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió, per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Agències de Publicitat
 • Departament de Màrqueting
 • Gabinets de Relacions Públiques
 • Centrals de Mitjans de Comunicació
 • Direcció d’empreses
 • Disseny gràfic publicitari
 • Disseny de Pàgines Web
 • Departaments de Comunicació
 • Consultories de Comunicació

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa del curso abarcará los siguientes bloques por año:

1er Curso

 • Taller Creativo
 • Marketing Conceptual
 • Introducción a las Relaciones Públicas
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial
 • Edición de Imagen Digital (Photoshop)
 • Coaching y PNL I
 • Introducción y Aplicaciones para Entornos Digitales
 • Técnicas Actorales para la Comunicación I
 • Relaciones Públicas y Organización de Eventos
 • Introducción a los Recursos Humanos
 • Estrategias de Marketing I
 • English/Business
 • Herramientas de Desarrollo Personal y Profesional
 • Proyecto transversal

2º Curso

 • Trade Marketing I
 • Estrategias de Marketing II
 • International Marketing I
 • Diseño e Ilustración Digital (Illustrator)
 • Marketing Digital y Social Media
 • Edición de Video (Premiere)
 • Técnicas Actorales para la Comunicación II
 • Organización de los Recursos Humanos
 • Herramientas informáticas de Productividad Empresarial
 • Coaching y PNL II
 • Dirección de Arte
 • Campañas de Relaciones Públicas
 • Data Analysis
 • Derecho de la Comunicación
 • Investigación e innovación
 • English / Business
 • Herramientas para el Desarrollo Personal y Profesional II
 • Diseño y Maquetación Gráfica (InDesign)
 • Proyecto transversal

3er Curso

 • Plan de Marketing y Business Plan
 • International Marketing II
 • Aspectos Legales del Business Plan
 • Animación de Contenidos Interactivos (Flash)
 • Logística y Supply Chain
 • Creación y Edición de Contenidos Web
 • Campañas de Comunicación
 • Dirección Comercial y Técnicas de Venta
 • Marketing Directo
 • English /Business
 • Coaching y PNL III
 • Comtabilidad y Finanzas aplicadas al Business Plan
 • Creatividad aplicada a la Organización de eventos
 • Trade Marketing II
 • Marketing Relacional
 • Herramientas de Desarrollo Personal y Profesional II
 • Business Plan

4to Curso 

 • Master (obligatorio)

Este programa está sujeto a cambios ya que se actualiza cada año bajo criterios académicos y del mercado laboral.

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a las classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.