Carrera Superior en Publicidad Relaciones Públicas y Marketing

Actualment existeix una gran necessitat de formar a professionals qualificats en les àrees de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Marketing. Aquestes tres àrees formen la Comunicació Empresarial, que és un dels perfils més demandats pel sector professional.

Des d’aquesta perspectiva i amb aquests estudis, INSA capacita als alumnes per dissenyar, establir i desenvolupar estratègies pròpies en el marc de la comunicació de les institucions i empreses, amb l’objectiu de poder analitzar, investigar, planificar i comunicar, utilitzant les diferents tècniques amb les que compta la Publicitat, el Marketing i les Relacions Públiques.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Preparar a professionals en un context de canvi constant
 • Formar a professionals en totes les àrees de gestió amb una visió innovadora
 • Capacitar als estudiants per permetre’ls identificar oportunitats i enfrontar-se amb èxit als reptes del mercat
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats especifiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Comunicació Empresarial, la Publicitat i/o les Relacions Públiques.

Els alumnes poden procedir del Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però que vulguin obtenir formació adequada en el desenvolupament de les funcions en aquest àmbit.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió, per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Agències de Publicitat
 • Departament de Màrqueting
 • Gabinets de Relacions Públiques
 • Centrals de Mitjans de Comunicació
 • Direcció d’empreses
 • Disseny gràfic publicitari
 • Disseny de Pàgines Web
 • Departaments de Comunicació
 • Consultories de Comunicació

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa dels estudis abraçarà els següents blocs per any:

1er Curs

 • Taller Creatiu
 • Marketing Conceptual
 • Distribució Comercial I
 • Introducció a les Relacions Públiques
 • Eines Informàtiques per la Productivitat Empresarial
 • Edició d’Imatge Digital (Photoshop)
 • Unió Europea
 • Distribució Comercial II
 • Coaching i PNL I
 • Introducció i Aplicacions per Entorns Digitals
 • Introducció als Recursos Humans
 • Economia Mundial
 • Estratègies de Marketing I
 • English/Business
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional

2on Curs

 • Trade Marketing
 • Estratègies de marketing II
 • International Marketing I
 • Disseny i Il·lustració Digital (Illustrator)
 • Edició de Video (Premiere)
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació II
 • Organització dels Recursos Humans
 • Coaching i PNL II
 • Direcció d’Art
 • Campanyes de Relacions Públiques
 • Estadística Aplicada
 • Aplicacions per Entorns Digitals II
 • Comptabilitat I
 • Dret de la Comunicació
 • English/Business
 • Eines per el Desenvolupament Personal i Professional II
 • Disseny i maquetació Gràfica (InDesing)

3er Curs

 • Pla de Marketing i Business Plan
 • International Marketing II
 • Aspectes Legals del Business plan
 • Animació de Continguts Interactius (Flash)
 • Creació i Edició de Continguts Web
 • Campanyes de Comunicació
 • Direcció Comercial
 • English/Business
 • Coaching i PNL III
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació III
 • Finances aplicades al Business Plan
 • Trade Marketing i Merchandising
 • Relacions Públiques
 • Marketing especialitzat
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional III
 • Business Plan

4rt Curs (Màster)

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a las classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.