Carrera Superior en Dirección y Gestión de Empresas

L’alumne dels estudis de Direcció i Gestió Empresarial, adquireix els coneixements, les habilitats i les tècniques pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial (Empresa i Management) unides en un important grau d’especialització en Marketing, gràcies al nostre mètode d’ensenyança i a un complet i rigorós pla d’estudis.

El nostres estudiants seran capaços d’analitzar informació i situacions noves, pròpies del món de l’empresa; treballar en entorn complexos; establir objectius i dissenyar solucions originals, utilitzant una amplia varietat de tècniques i habilitats pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial. En definitiva, es pretén que els alumnes es trobin capacitats per integrar-se amb èxit al món professional i de l’empresa.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Preparar a professionals en un context de canvi constant
 • Formar a professionals en totes les àrees de gestió amb una visió innovadora
 • Donar capacitat als nostres estudiants que els permeti identificar oportunitats i enfrontar-se amb èxit als reptes del mercat
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Direcció i Gestió d’Empreses aportant una visió global, la planificació i una estratègia d’acord amb la missió i visió definides per l’empresa.

Els alumnes poden procedir  de Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però que vulguin obtenir la formació adequada pel desenvolupament de funcions en aquests àmbits.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Presidència
 • Direcció General i Gerència
 • Departaments de Producció
 • Departaments de Vendes
 • Departaments de Marketing
 • Direcció Administrativa i Financera
 • Departaments de Recursos Humans
 • Departaments Comercials
 • Direcció de Comunicació
 • Departaments d’Exportació
 • Departaments de Compres
 • Product Manager
 • Despatxos Professionals
 • Consultories i Auditories
 • Àrea de Comerç Internacional
 • Àrea de Logística Empresarial

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa de los estudios abarcará los siguientes bloques por año:

1er Curso

 • Estrategias de Marketing I
 • Introducción a los Recursos Humanos
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial
 • Derecho Empresarial
 • Marketing Conceptual
 • Técnicas Actorales para la Comunicación
 • Coaching y PNL I
 • Contabilidad I
 • English / Business
 • Derecho Laboral
 • Introducción y Aplicaciones para Entornos Digitales
 • Relaciones Públicas y Organización de Eventos
 • Proyecto Transversal

2do Curso

 • English / Business
 • Estrategias de Marketing II
 • Marketing Digital
 • Derecho Fiscal
 • Contabilidad II
 • Técnicas Actorales para la Comunicación II
 • Organización de los Recursos Humanos
 • Coaching y PNL II
 • International Marketing I
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial II
 • Data Analysis
 • Gestión de Calidad
 • Investigación e Innovación
 • Derecho de la Comunicación
 • Trade Marketing I
 • Herramientas de Desarrollo Personal y Profesional II
 • Proyecto transversal

3er Curso

 • Dirección Comercial y Técnicas de Ventas
 • Marketing Directo
 • Logística y Supply Chain
 • Marketing Relacional
 • Dirección de los Recursos Humanos
 • Trade Marketing y Merchandising
 • International Marketing II
 • Plan de Marketing y Business Plan
 • Aspectos Legales del Business Plan
 • Herramientas de Desarrollo Personal y Profesional
 • English / Business
 • Coaching y PNL III
 • Finanzas Aplicadas al Business Plan
 • Dirección Comercial
 • Marketing Especializado
 • Herramientas Informáticas de Productividad Empresarial
 • Plan de Marketing Digital
 • Business Plan

Este programa está sujeto a cambios ya que se actualiza cada año bajo criterios académicos y del mercado laboral.

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a les classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.