Carrera Superior en Dirección y Gestión de Empresas

L’alumne dels estudis de Direcció i Gestió Empresarial, adquireix els coneixements, les habilitats i les tècniques pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial (Empresa i Management) unides en un important grau d’especialització en Marketing, gràcies al nostre mètode d’ensenyança i a un complet i rigorós pla d’estudis.

El nostres estudiants seran capaços d’analitzar informació i situacions noves, pròpies del món de l’empresa; treballar en entorn complexos; establir objectius i dissenyar solucions originals, utilitzant una amplia varietat de tècniques i habilitats pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial. En definitiva, es pretén que els alumnes es trobin capacitats per integrar-se amb èxit al món professional i de l’empresa.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Preparar a professionals en un context de canvi constant
 • Formar a professionals en totes les àrees de gestió amb una visió innovadora
 • Donar capacitat als nostres estudiants que els permeti identificar oportunitats i enfrontar-se amb èxit als reptes del mercat
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la Direcció i Gestió d’Empreses aportant una visió global, la planificació i una estratègia d’acord amb la missió i visió definides per l’empresa.

Els alumnes poden procedir  de Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però que vulguin obtenir la formació adequada pel desenvolupament de funcions en aquests àmbits.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Presidència
 • Direcció General i Gerència
 • Departaments de Producció
 • Departaments de Vendes
 • Departaments de Marketing
 • Direcció Administrativa i Financera
 • Departaments de Recursos Humans
 • Departaments Comercials
 • Direcció de Comunicació
 • Departaments d’Exportació
 • Departaments de Compres
 • Product Manager
 • Despatxos Professionals
 • Consultories i Auditories
 • Àrea de Comerç Internacional
 • Àrea de Logística Empresarial

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa dels estudis abraçarà els següents blocs per any:

1er Curs

 • Estratègies de Marketing I
 • Introducció als Recursos Humans
 • Distribució Comercial I
 • Eines informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Dret Empresarial
 • Marketing Conceptual
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Coaching i PNL I
 • Comptabilitat I
 • Economia Mundial
 • English/Business
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional
 • Unió Europea
 • Distribució Comercial II
 • Dret Laboral

2on Curs

 • English/Business
 • Estratègies de Marketing II
 • Comerç Internacional
 • Dret Fiscal
 • Comptabilitat II
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació II
 • Organització dels Recursos Humans
 • Coaching i PNL II
 • International Marketing I
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial II
 • Estadística Aplicada
 • Gestió de Qualitat
 • Investigació i Innovació
 • Dret de la Comunicació
 • Trade Marketing
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional II

3er Curs

 • Trade Marketing i Merchandising
 • International marketing II
 • Pla de Marketing i Business Plan
 • Aspectes Legals del Business Plan
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional III
 • Marketing Intelligence
 • Finances Aplicades al Business Plan
 • Tècniques de Ventes
 • Direcció Comercial
 • Marketing Especialitzat
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Pla de Marketing Digital
 • Política d’Empreses i Business Intelligence
 • Business Plan
Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a les classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.