Carrera Superior en Dirección Comercial y Marketing

Aquests estudis de tres anys de durada ofereixen una formació dirigida a aquelles persones que desitgin desenvolupar la seva carrera professional en el camp del Marketing, Gestió Comercial, Gestió de Grans Superficies, Empreses de Distribució, etc.

Aquesta formació incorpora coneixements propis del Marketing, els coneixements específics de la labor comercial de les empreses i tota una sèrie d’habilitats tècniques, socials i personals necessàries pel desenvolupament d’una professió que requereix el constant contacte amb les persones, així com la direcció i gestió d’equips. Els estudis contemplen el coneixement de totes les eines informàtiques de les que es pugui valer pel correcte desenvolupament de la seva activitat professional.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Formar a professionals especialitzats en la Gestió Comercial i el Marketing a través d’una formació actual, pràctica i útil.
 • Permetre als titulats desenvolupar amb èxit la seva activitat professional en un entorn altament competitiu.
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit comercial i/o Marketing, aportant una visió actual, global i unes habilitats tècniques de relacions púbiques necessàries per l’èxit en el desenvolupament d’aquestes funcions.

Els alumnes poden procedir del Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però que vulguin obtenir formació adequada en el desenvolupament de les funcions en aquest àmbit.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió, per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Director Comercial
 • Director de Marketing
 • Executius de Ventes
 • Marketing Assitant
 • Coordinador de Marketing Directe
 • Responsable de Marketing Estratègic
 • Tècnic d’Investigació de Mercats
 • Especialista en Marketing online
 • Retail Account Manager
 • Executius de Trade Marketing
 • Assessors Comercials
 • Product Manager
 • Responsable de Distribució
 • Executiu de Comptes
 • Responsable de Compres
 • Coordinador de Grans Superficies

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa dels estudis abraçarà els següents blocs per any:

1er Curs

 • Estratègies de Marketing
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Distribució Comercial
 • Introducció a las RRPP
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Comptabilitat I
 • Marketing Conceptual
 • Introducció i Aplicacions per Entorns Digitals
 • Coaching i PNL I
 • Introducció als Recursos Humans
 • Economia Mundial
 • English/Business
 • Eienes de Desenvolupament Personal i Professional
 • Unió Europea
 • Distribució Comercial II
 • Tècniques de Relacions Públiques i Events
 • Dret laboral

2on Curs

 • Trade Marketing
 • Estratègies de Marketing II
 • Comerç Internacional
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Organització dels Recursos Humans
 • Dret Fiscal
 • Comptabilitat II
 • Coaching i PNL II
 • International Marketing I
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial II
 • Aplicacions per Entorns Digitals II
 • Estadística Aplicada
 • Investigació e Innovació
 • Dret de la Comunicació
 • English/Business
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional II
 • Disseny i Maquetació Gràfica (InDesign)

3er Curs

 • Marketing Especialitzat
 • Pla de Marketing i Business Plan
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació III
 • Aspectes legals del Business Plan
 • Direcció Comercial
 • International Marketing II
 • Coaching i PNL III
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional
 • Marketing Intelligence
 • Finances Aplicades al Business Plan
 • Tècniques de Ventes
 • Trade Marketing II i Merchandising
 • English/Business
 • Eines Informàtiques per la Productivitat Empresarial
 • Pla de Marketing Digital
 • Política d’Empresa i Business Intelligence
 • Business Plan

Este programa está sujeto a cambios ya que se actualiza cada año bajo criterios académicos y del mercado laboral.

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a las classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.